ข่าวหลุด AMD เอาชนะ NVIDIA

ฤ มาก นอกจากนี้ยังมีรุ่นลดขนาดที่จะนำเสนอแกน GPU Navi 31 XT ชิปนี้จะบรรจุ 42 WGPs (84 Compute Units) หรือ 5376 คอร์ และจะนำเสนอบนกราฟิกการ์ด Radeon RX 7900 XT นั่นคือแกนที่น้อยกว่า 12.5% ​​เมื่อเทียบกับรุ่นไขมันเต็ม GPU จะทำงานด้วยความเร็วนาฬิกาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยนาฬิกาเกมที่ความเร็วเพียง 2.0 GHz ซึ่งช้ากว่ารุ่น XTX ถึง 300 MHz และนาฬิกาบูสต์ต่ำกว่า 100 MHz ที่ 2.4 GHz ที่ TBP 300W กราฟิก Radeon RX 7900 XT การ์ดดังกล่าวจะมีหน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 20 GB บนอินเตอร์เฟสไวด์บัส 320 บิต เนื่องจากมีการเปิดใช้ MCD เพียง 5 รายการ การ์ดจะมี Infinity Cache 80 MB ซึ่งน้อยกว่ารุ่นบนสุด 16 MB และลดลง 16.6% การ์ดมีแบนด์วิธ 800 GB/s (3.5 TB/s พร้อม Infinity Cache) GPU จะทำงานด้วยความเร็วนาฬิกาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยนาฬิกาเกมที่ความเร็วเพียง 2.0 GHz ซึ่งช้ากว่ารุ่น XTX ถึง 300 MHz และนาฬิกาบูสต์ต่ำกว่า 100 MHz ที่ 2.4 GHz ที่ TBP 300W กราฟิก Radeon RX 7900 XT การ์ดดังกล่าวจะมีหน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 20 GB บนอินเตอร์เฟสไวด์บัส 320 บิต เนื่องจากมีการเปิดใช้ MCD เพียง 5 รายการ การ์ดจะมี Infinity Cache 80 MB ซึ่งน้อยกว่ารุ่นบนสุด 16 MB และลดลง 16.6% การ์ดมีแบนด์วิธ 800 GB/s (3.5 TB/s พร้อม Infinity Cache) GPU จะทำงานด้วยความเร็วนาฬิกาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยนาฬิกาเกมที่ความเร็วเพียง 2.0 GHz ซึ่งช้ากว่ารุ่น XTX ถึง 300 MHz และนาฬิกาบูสต์ต่ำกว่า 100 MHz ที่ 2.4 GHz ที่ TBP 300W กราฟิก Radeon RX 7900 XT การ์ดดังกล่าวจะมีหน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 20 GB บนอินเตอร์เฟสไวด์บัส 320 บิต เนื่องจากมีการเปิดใช้ MCD เพียง 5 รายการ การ์ดจะมี Infinity Cache 80 MB ซึ่งน้อยกว่ารุ่นบนสุด 16 MB และลดลง 16.6% การ์ดมีแบนด์วิธ 800 GB/s (3.5 TB/s พร้อม Infinity Cache) การ์ดจะลงท้ายด้วย Infinity Cache 80 MB ซึ่งน้อยกว่าตัวแปรด้านบน 16MB และลดลง 16.6% การ์ดมีแบนด์วิธ 800 GB/s (3.5 TB/s พร้อม Infinity Cache) การ์ดจะลงท้ายด้วย Infinity Cache 80 MB ซึ่งน้อยกว่าตัวแปรด้านบน 16MB และลดลง 16.6% การ์ดมีแบนด์วิธ 800 GB/s (3.5 TB/s พร้อม Infinity Cache)การ วางจำหน่ายกราฟิกการ์ด AMD Radeon RX 7900 “RDNA 3” กราฟิกการ์ดAMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB และ Radeon RX 7900 XT 20 GB จะวางจำหน่ายในวันที่ 13 ธันวาคม ในราคา $999 US และ $899 US ตามลำดับ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,