การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งแบบปกติ

  1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
  2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
  3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯและขนส่ง)
  4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
  5. ตารางคำนวนค่าขนส่ง

พื้นที่ยอดสั่งซื้อค่าจัดส่ง
กทม-ปริมณฑล *และต่างจังหวัด1 – 499ขั้นต่ำ 35 บาท
มากกว่า 500ทางร้านจะคำนวณค่าขนส่งให้อัติโนมัติ


* กทม – ปริมณฑล มีพื้นที่จัดส่งครอบคลุม 4 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ (ทุกเขต), นนทบุรี (ทุกอำเภอ), ปทุมธานี (ทุกอำเภอ) และสมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)

***ยกเว้น กลุ่มสินค้าพิเศษบางประเภทที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดของบริษัทขนส่ง ระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ (ค่าขนส่งขั้นต่ำเริ่มต้น 35บาท)

(*กลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ)